Van pie-chart tot nuttige grafiek

Er is genoeg te zeggen waarom een pie-chart (taart-diagram) een slechte visualisatie is. In de meeste gevallen volstaat een 'eenvoudige' staafdiagram beter.

Deze animatie maakt dit wel heel duidelijk:Meer inzicht - meer rendement?.

antichaos.