Klanten

Een klein overzicht van klanten waarvoor ik nu werk, of freelance/interim gewerkt heb:



Meer inzicht - meer rendement?.

antichaos.